Engeltje - Serpentijn 5cm

 

Engeltje - Monnikenagaat 5cm

 

Engeltje - Fancy agaat 5cm

 

Engeltje - Jaspis (Breccie) 5cm

 

Engeltje - Calciet (geel) 5cm

 

Engeltje - Fluoriet 5cm

 

Engeltje - Aventurijn 5cm

 

Engeltje - Aventurijn (rood) 5cm

 

Engeltje - Unakiet 3cm

 

Engeltje - Aventurijn (rood) 3cm

 

Engeltje - Opaliet (syntetisch) 3cm

 

Engeltje - Calciet (geel) 3cm

 

Engeltje - Jaspis (Breccie) 3cm

 

Engeltje - Fancy agaat 3cm

 

Engeltje - Monnikenagaat 3cm

 

Engeltje - Sodaliet 3cm